1

2

3

4

5

 

Słynny hiszpański malarz

Jednym z najsłynniejszych hiszpańskich malarzy jest Pablo Picasso. Pablo Picasso urodził się w Maladze na południu Hiszpanii w roku 1881. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Barcelonie, jednak od 1900 roku coraz więcej czasu spędzał w Paryżu, w którym w końcu w roku 1904 osiadł na stałe. Podczas pobytu w Paryżu stał się artystą dojrzałym, a ten okres jego twórczości nazywany jest „okresem błękitnym”. Kolejny etap w twórczości Pabla Picasso to „okres różowy”. Niebieskie tonacje jego obrazów zastąpione zostały kolorem różowym. Na obrazach P. Picasso z tego okresu królują postacie tancerek, akrobatów i arlekinów. Okres „różowy” w twórczości artysty zakończył się uznaniem wśród krytyków i zwykłych miłośników sztuki. Picasso rozpoczął poszukiwanie nowych środków wyrazu dla swoich dzieł. Natchnieniem stała się dla niego twórczość Paula Cezanne’a oraz dzieła afrykańskich rzeźbiarzy. Najlepszym przykładem połączenia tych dwóch światów jest dzieło „Panny z Avignon”. Obraz ten został nazwany przez krytyków najważniejszym dziełem wczesnego okresu w twórczości Pabla Picasso. W dziele tym Picasso poprzez namalowanie schematycznych ludzkich postaci zerwał z panującym w tym okresie w malarstwie realizmem, a podłożył podwaliny pod kierunek, który nazwano kubizmem. Z kubizmem Pablo Picasso zerwał około roku 1917.

Krótka historia Hiszpanii

Po zajęciu Półwyspu Iberyjskiego przez Rzymian tereny dzisiejszej Hiszpanii znalazły się w strefie wpływów kultury rzymskiej. Kolejnym etapem rozwoju hiszpańskiej sztuki było zajęcie Hiszpanii przez Wizygotów. W tym okresie Hiszpania znalazła się pod wpływem rodzącej się właśnie kultury chrześcijańskiej. W VIII wieku po zajęciu Półwyspu Iberyjskiego przez Arabów na terenie Hiszpanii rozwijała się równolegle kultura chrześcijańska oraz sztuka islamu. W tym okresie jedyną częścią Hiszpanii, która pozostała wolna od dominacji arabskiej była Asturia. W Asturii rozwinęła się więc sztuka karolińska. W XI i w XII wieku za sprawą ruchu pielgrzymkowego do sanktuarium świętego Jakuba w Santiago de Compostella w Hiszpanii zaczęła rozwijać się sztuka romańska. W tym okresie na terenie Hiszpanii wznoszono wiele nowych świątyń. W tym czasie powstały także dwie szkoły artystyczne: katalońska oraz kastylijska. Po okresie rekonkwisty w XI wieku w architekturze hiszpańskiej narodził się bardzo dekoracyjny styl noszący nazwę mudejar. Od końca wieku XII do wieku XV na terenie Hiszpanii dominował styl gotycki. W architekturze tego okresu budowano charakterystyczne tylko dla Hiszpanii katedry o charakterze obronnym i o mocno podkreślonych poziomych liniach i bogatej dekoracji. Najlepszym przykładem tego typu katedry jest katedra w Segovii.

Na Półwyspie Iberyjskim

Przeważającą część Półwyspu Iberyjskiego zajmuje Hiszpania. Do Hiszpanii należą także położone na Morzu Śródziemnym Baleary oraz wyspy Kanaryjskie, które leżą na Oceanie Atlantyckim. Pod względem politycznym do Hiszpanii należą także enklawy w Maroku, między innymi Melilla i Ceuta. Pod względem zajmowanej powierzchni, Hiszpania jest 3 krajem Europy. Państwo to graniczy między innymi z Portugalią. Granica z Portugalią ma długość 1232 km, a zaczyna się w miejscu, w którym rzeka Mino wpada do Oceanu Atlantyckiego. Granica z Portugalią przebiega także przez liczne wzniesienia górskie, między innymi przez pasmo Gór Kastylijskich. Hiszpania ma także liczącą 648 km długości linię graniczną z Francją. Granica z Francją prowadzi przez Pireneje. Granica ta była w swoim czasie jedną z trudniej dostępnych granic. Jednym z bardziej znanych dawnych przejść przez granicę francusko-hiszpańską było przejście nazywane „Drogą Hanibala”. Praktycznie jedynym obszarem nizinnym w Hiszpanii jest Andaluzja. Najdłuższą rzeką Hiszpanii jest rzeka Ebro. Rzeka ta przepływa przez Kotlinę Aragońską, jej ujściem jest Morze Śródziemne. Stolicą Hiszpanii jest Madryt, który leży w centralnej części półwyspu. Madryt jest najwyżej położoną stolicą w Europie. Jednym z najpiękniejszych zabytków Madrytu jest Pałac Królewski.

Hiszpańskie miasto Walencja

We wschodniej Hiszpanii, w miejscu, w którym rzeka Turia uchodzi do Zatoki Walenckiej położone jest miasto Walencja. Miasto to słynie przede wszystkim z pięknych parków, plaży, ale także przyrządzanej z ryżu, mięsa królika i kurczaka oraz z owoców morza paelli. Założycielami Walencji byli starożytni Grecy, którzy w miejscu zajmowanym przez współczesną Walencję założyli swoją osadę. Grecka osada została w roku 138 przed naszą erą rzymską kolonią, która nosiła nazwę Valentia Edetanorum. W VIII wieku naszej ery, Walencja podobnie jak i inne miasta Hiszpanii została zajęta przez Arabów. W okresie arabskiego panowania Walencję nazywano Balansiją. Do Hiszpanii Walencja powróciła dopiero w XIII wieku. Z arabskich rąk została odbita przez króla Aragonii Jakuba I. Swój największy rozkwit miasto przeżyło w wieku XV. Na przełomie XV i XVI stulecia Walencja stała się ważnym ośrodkiem handlowym, kulturalnym i naukowym. W roku 1500 w mieście został założony uniwersytet. Początek wieku XVII przyniósł powolny upadek miasta, z którego miastu udało się podźwignąć dopiero w wieku XVIII. Do najważniejszych zabytków Walencji należy między innymi katedra. Obowiązkowo trzeba także zobaczyć w niej Ośrodek Sztuk i Nauk. Do miejsc godnych zobaczenia należą miejskie parki, między innymi park Viveros Municipales.

O zabytkach Kordowy

Jednym z miast Hiszpanii jest Kordowa. Historia tego miasta sięga czasów Fenicjan, jest więc niezwykle długa i bogata. Nic więc dziwnego, że w mieście czeka na turystów wiele wspaniałych zabytków. Jednym z najcenniejszych zabytków Kordowy jest La Mezquita. Wzniesiona w miejscu rzymskiej świątyni kryje w sobie między innymi kaplicę Mihrab. Równie ważnym zabytkiem Kordowy jest Zamek Królów Chrześcijańskich. Zamek ten został wzniesiony w miejscu dawnej twierdzy rzymskiej i należącego do arabskich władców miasta pałacu. W chwili obecnej w zamku tym ma siedzibę muzeum, w którym można zobaczyć bogatą kolekcję mozaik pochodzącą z czasów rzymskich. Zamek Królów Chrześcijańskich otaczają przepiękne ogrody, które urządzono w stylu mauretańskim. W ogrodach tych rosną eukaliptusy, cyprysy, palmy i drzewa pomarańczowe. W ogrodach nie brakuje także małych fontann i rzymskich kolumn. Znajduje się tutaj także pomnik Krzysztofa Kolumba. Kordowa to miasto urodzin wielkich rzymskich poetów i filozofów. Urodzili się tutaj Seneka Starszy i Seneka Młodszy oraz Lukan. Jednym z najsłynniejszych mieszkańców Kordowy był żyjący w latach 1135 – 1204 Mosze ben Majmon, znany jako Majmonides. Zwiedzając Kordowę warto odwiedzić także dawną żydowską dzielnicę La Juderia. W dzielnicy tej zachowała się do naszych czasów wzniesiona w XIV wieku synagoga.

Hiszpańska prowincja Kordowa

Jedną z hiszpańskich prowincji jest prowincja Kordowa. Stolicą tej prowincji jest miasto o tej samej nazwie. Najważniejszym zabytkiem Kordowy jest La Mezquita-Catedral, czyli Meczet-Katedra. Budowla ta liczy ponad 22 tysiące metrów kwadratowych. W jej wnętrzu znajduje się 17 naw, które zostały utworzone przez 800 kolumn. Na kolumnach tych opierają się niezwykle delikatne łuki w kolorze beżowo-czerwonym. Meczet-Katedra z zewnątrz przypomina potężną twierdzę. Świątynia otoczona jest wzniesionym z piaskowca murem . Mur ten zwieńczony jest blankami. Największa ozdobą zewnętrznych ścian świątyni są portale. Świątynia ta została zbudowana w miejscu, w którym znajdowała się przed wiekami rzymska świątynia. Na miejscu tej świątyni Wizygoci wznieśli chrześcijańską świątynię pod wezwaniem świętego Wincentego. Po zajęciu Półwyspu Iberyjskiego przez Arabów w części świątyni powstał muzułmański dom modlitwy. Przez następne stulecia, aż do wieku X, dom modlitwy rozbudowano czyniąc z niego potężny meczet. Zwiedzając świątynię, warto udać się także do zakrystii, w której przechowywana jest wykonana ze złota i srebra monstrancja, której autorem jest Heinrich von Arfe. W zakrystii świątyni przechowywana jest również rzeźba nieznanego autora, która przedstawia postać ukrzyżowanego Chrystusa. Rzeźba ta została wykonana z kości słoniowej.

Hiszpania monarchią parlamentarną

Położona na Półwyspie Iberyjskim Hiszpania jest monarchią parlamentarną. Rolę głowy państwa pełni pochodzący z dynastii Burbonów król Juan Carlos. Najwyższą władzę ustawodawczą pełni składające się z dwóch izb Zgromadzenie Narodowe. Izbą Niższą Zgromadzenia Narodowego jest Kongres Deputowanych, izbą wyższą senat. Godło państwowe Królestwa Hiszpanii to tarcza o czterech polach, która zwieńczona jest koroną. Na polach tych zostały przedstawione herby Kastylii (złoty zamek na czerwonym tle), herb Leonu, którym jest czerwony lew na tle srebrnym. Kolejny herb to herb Aragonii, którym są czerwone pale na żółtym tle. Ostatni herb to herb Navarry, który przedstawia umieszczone na czerwonym tle złote łańcuchy. Wszystkie te herby spina medalion, na którym znajdują się 3 burbońskie lilie. Flaga państwowa Hiszpanii składa się z 3 poziomych pasów, z których dwa skrajne są koloru czerwonego, a pas środkowy koloru żółtego. Polska nawiązała stosunki handlowe oraz konsularne w Hiszpanią w roku 1969, stosunki dyplomatyczne w 1977 roku. Stolicą Hiszpanii jest Madryt. Inne duże miasta tego kraju to między innymi Barcelona, Walencja, Saragossa i Sewilla. Hiszpanię zamieszkują mniejszości narodowe: Katalończycy, Baskowie oraz Galisyjczycy. Hiszpania to jeden z najchętniej odwiedzanych przez turystów kraj Europy.

Ustrój polityczny Hiszpanii

Hiszpania leży na Półwyspie Iberyjskim. Północno-wschodnią granicą Hiszpanii jest granica z Andorą i Francją, granicą zachodnią granica z Portugalią. Od południa Hiszpania sąsiaduje z Gibraltarem oraz z Marokiem. Głową państwa hiszpańskiego jest dziedziczny monarcha, który mianuje premiera oraz radę ministrów. Hiszpańska rada ministrów odpowiedzialna jest przed Kortezami Generalnymi. Kortezy Generalne sprawują w Hiszpanii władzę ustawodawczą. Kortezy są dwuizbowe. W ich skład wchodzi Kongres Deputowanych oraz Senat. Członkowie Kongresu Deputowanych wybierani są w wyborach powszechnych, członków senatu wybiera się w bezpośrednich wyborach. Kadencja Kortezów jest czteroletnia, mogą one jednak zostać rozwiązane przed upływem końca kadencji. W skład Hiszpanii wchodzi 50 prowincji, z których każda posiada własnego gubernatora oraz własną radę. W Hiszpanii znajduje się także 17 wspólnot autonomicznych, czyli regionów. W każdym regionie działa parlament, którego kadencja trwa 4 lata. W przeszłości Hiszpania była krajem zamieszkiwanym przez Iberów, Basków, Celtów oraz przez Celtyberów. Od VIII wieku przed naszą erą na terenie dzisiejszej Hiszpanii swoje kolonie zakładali Fenicjanie, później Grecy, a w końcu Rzymianie. Hiszpania zjednoczyła się w jedno państwo w roku 1492. Największą potęgą kraj ten stał się w okresie panowania Ferdynanda Aragońskiego i Izabeli Kastylijskiej.

Kilka słów o Hiszpanii

Jednym z państw położonych na Półwyspie Iberyjskim jest Hiszpania. Sąsiadami Hiszpanii jest Portugalia, Francja, Andora oraz dzięki sąsiedztwu z Gibraltarem także z Wielką Brytanią, a poprzez Melillę i Ceutę, Hiszpania sąsiaduje także z Marokiem. Kraj ten pozostaje pod wpływem klimatu podzwrotnikowego, ale także pod wpływem klimatu morskiego i klimatu śródziemnomorskiego. Oznacza to, że centrum kraju charakteryzuje się gorącym latem i surową zimą. Z kolei część Hiszpanii, która położona jest nad Morzem Śródziemnym, charakteryzuje się gorącym i słonecznym latem oraz łagodną porą zimową. Najbardziej uprzemysłowionymi regionami Królestwa Hiszpanii jest Katalonia, Asturia i Baskonia. Historia Hiszpanii jest bardzo długa. Kraj ten pozostawał pod wpływami Fenicjan, Greków, Rzymian, a w końcu pod wpływem arabskim. Arabowie opanowali Hiszpanię w VIII wieku. Od wieku XI trwała w Hiszpanii rekonkwista. Ostatnie państwo arabskie zostało zdobyte w XV wieku. W wyniku wielkich odkryć geograficznych Hiszpania stała się wielkim kolonialnym imperium. W jego skład wchodziły obszary w Ameryce Południowej, Środkowej oraz Guam i Filipiny. Stopniowy upadek hiszpańskiego imperium zapoczątkowany został w roku 1588 w wyniku klęski, którą zakończyła się wyprawa Wielkiej Armady na Anglię. W wieku XIX na obszarze Hiszpanii toczyły się wojny domowe.

O Królestwie Hiszpanii

Na Królestwo Hiszpanii (tak brzmi pełna nazwa Hiszpanii) położone jest na Półwyspie Iberyjskim. Jest to kraj o charakterze wybitnie wyżynno-górzysty, niziny zajmują tylko 10 % powierzchni. Centrum kraju zajmuje wznosząca się na 700 m nad poziom morza Meseta Iberyjska. Północną granicą Mesety Iberyjskiej są Góry Kantabryjskie. Oddzielają one wnętrze kraju od Zatoki Biskajskiej. W granicach Hiszpanii położona jest także Kotlina Aragońska. W kotlinie Aragońskiej znajduje się dorzecze rzeki Ebro. Jest to jedyna rzeka tego kraju, która uchodzi do Morza Śródziemnego. Kotlina Aragońska ograniczona jest od północy łańcuchem Pirenejów, a Góry Katalońskie oddzielają ją od Morza Śródziemnego. W południowo-wschodniej części kraju położone są Góry Betyckie. W górach tych położony jest najwyższy szczyt Hiszpanii kontynentalnej. Szczyt ten to Mulhacen. Szczyt ten leży w paśmie Sierra Nevada, a wznosi się na wysokość 3478 m nad poziomem morza. Do terytorium Królestwa Hiszpanii należy także położony na Morzu Śródziemnym archipelag Baleary. W skład tego archipelagu wchodzą między innymi wyspy Minorka, Majorka oraz 2 największe wyspy, które określane są nazwą Pitiuza. Wyspy te to Ibiza i Formentera. Do Hiszpanii należy także położony u wybrzeży Afryki archipelag Wysp Kanaryjskich i położone w Afryce Północnej Terytoria Hiszpańskie.